Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Venitul minim de incluziune

COMUNICAT

privind acordarea venitului minim de incluziune de la 1 ianuarie 2024

 

Compartimentul de Asistență Socială Densuș anunță acordarea unui nou beneficiu de asistență socială, venitul minim de incluziune (VMI), care va înlocui venitul minim garantat (VMG) și alocația pentru susținerea familiei (ASF), de la 1 ianuarie 2024.

 

Cine poate solicita venitul minim de incluziune:

Venitul minim de incluziune se acordă familiilor și persoanelor singure aflate în situație de dificultate, conform Legii nr.196/2016.

Până la data  31 decembrie 2023, primim cererile pentru acordarea noului tip de ajutor. Toți beneficiarii actuali de venit minim garantat și alocația pentru susținerea familiei trebuie să se prezinte la sediul primăriei pentru a se înscrie în evidențe pentru noul tip de ajutor sau să trimită electronic documentele necesare.

 

Condițiile de acordare a venitului minim de incluziune:

 • să aibă domiciliul/reședința sau, după caz, trăiesc pe raza comunei Densuș;
 • în cazul persoanelor singure, în vârstă de până la 65 de ani, să obțină un venit net mai mic sau egal cu 275 lei;
 • în cazul persoanelor singure, în vârstă de cel puțin 65 de ani, să obțină un venit net mai mic sau egal cu 400 lei;
 • în cazul acordării ajutorului pentru familia cu copii, veniturile nete lunare să fie de până la 700 lei;
 • să nu dețină bunurile mobile și imobile care conduc la excluderea acordării acestui ajutor conform listei care se găsește pe site-ul Primăriei Comunei Densuș,

Compartimentul de asistență Socială Densuș va analiza documentele depuse/transmise, iar în funcție de situație se vor realiza anchete sociale pe teren la domiciliul/reședința/locuința declarată.

Care va fi cuantumul venitului minim de incluziune:

Venitul minim de incluziune are 2 componente: ajutorul de incluziune și ajutorul pentru familia cu copii.

Valoarea maximă a ajutorului de incluziune, prima componentă a VMI, va fi de 275 de lei/ lună/membru de familie, cu excepția persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, pentru care cuantumul maxim este de 400 de lei/lună.

În cazul celei de-a doua componente a VMI, ajutorul pentru familia cu copii, valoarea se stabilește în funcție de structura familiei, veniturile și numărul de copii, iar cuantumul maxim este de 480 de lei.

  Acte necesare pentru solicitarea venitului minim de incluziune:

 • Cerere (formular tip)
 • Angajament de plată
 • Acte de identitate – pentru solicitant și membrii familiei sale
 • Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit
 • Alte documente specifice situației solicitantului și familiei sale.

Formularele tip, precum și lista completă, detaliată, cu documentele care trebuie atașate la cerere:

           Sunt disponibile:

 • online, pe site-ul Primăriei Comunei Densuș, ;
 • în format tipărit, la sediul Primăriei Comunei Densuș, în programul de lucru: luni-vineri, între orele 7:30 – 15:30.

           Se transmit/depun:

 • online, pe e-mailul: comunadensus@gmail.com;
 • la sediul Primăriei Comunei Densuș 7:30 – 15:30.

 

Informații suplimentare se pot obține accesând site-ul Primăriei Comunei Densuș , personal, la sediul Primăriei Comunei Densuș, sau telefonic la numărul de telefon:  0254775010.

  

Primar,

Vîrtopean Ionel Adrian

Pliant-informativ VMI

Lista acte necesare acordare VMI

CONSIMTAMANT

Lista bunurilor ce duc la excluderea acordării VMI

CERERE VMI

Angajament de plata VMI

Documente

Ultima actualizare: 09:50 | 13.06.2024

Sari la conținut