Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Anunț registrul agricol

A N U N Ț

        În conformitate cu prevederile art. 8 și art.11 din O.U.G. nr.28/2008 privind Registrul Agricol, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunoștință că persoanele  fizice și juridice au obligația de a declara pentru inscrierea în Registrul Agricol datele privind componența gospodăriei/exploatației agricole, suprafețele de terenuri agricole, utilaje agricole, animalele, pomii fructiferi și construcțiile pe care le exploatează sau le dețin în proprietate pe raza comunei Densuș.

Termenele în care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în Registrul agricol sunt următoarele:

  1. între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
  2. între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
  3. persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări. 

In cazul în care persoanele fizice și cele juridice nu fac declarațiile la termenele prevăzute la pct.a și b, se consideră că nu au intervenit nici  un fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se rapoteaza din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea ” raport din oficiu ” la rubrica  ” semnatura declarantului ”.

Înscrierea datelor în Registrul agricol se face pe baza declarației date pe proprie răspundere de capul gospodăriei sau în lipsa acestuia de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exercițiu.

Pentru unitățile cu personalitate juridică, datele se înscriu în Registrul agricol pe baza declarației date de reprezentantul legal al unității respective, însoțită de documente.

Persoanele care nu au domiciliul în localitate sau nu se pot deplasa la sediul Primăriei comunei Densuș, au obligația să trimită declarația prin poștă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, pe e-mail primariadensus@yahoo.com sau vor putea face declarații prin procura.  In cazul indiviziunii, oricare dinte coindivizari  va putea da declarație de inscriere a datelor la registrul Agricol.

Persoanele fizice și juridice sunt obligate să declare, în termenele prevăzute de lege, date corecte și complete în vederea înscrierii acestora în Registrul agricol (art.14 din Ordonanța nr. 28 / 2008).

 

 

Ultima actualizare: 09:50 | 13.06.2024

Sari la conținut