Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ANUNȚ atribuire conform prevederilor Legii nr. 350/2005

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

U.A.T. Comuna Densuș, sat Densuș, str. Principală nr. 154, comuna Densuș, judeţul Hunedoara, telefon/fax 0254/775.010, e-mail: primariadensus@yahoo.com, cod fiscal 5453789.

Anunță atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru activitățile nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare următorilor beneficiari:

Beneficiar: Biserica Ortodoxă Peșteana-Filie Biserica Ortodoxă Peștenița, Proiect: ,,Reparații curente interioare la pereți”, Suma acordată: 10.000,00 lei, Contract nr. 1350 din 03.09.2021. Total sume aprobate: 10.000,00 lei.

Ultima actualizare: 09:50 | 13.06.2024

Sari la conținut