PRIMARIA COMUNEI DENSUS

Judetul Hunedoara

CONSILIUL LOCAL

           Consiliul Local al comunei Densus  are urmatoarea componenta:
 • Primar:  Virtopean Ionel - Adrian
 • Viceprimar:  Merian Nicu - Lascut
 • Consilieri locali:
  • Ardelean Marcel - Miron- PNL
  • Iorgoni Iuliana Ramona - PNL
  • Craciunel Ciprian - Iosif - PSD
  • Dinisoni Octavian - PNL
  • Crai Florin- PSD
  • Malaestean Rodica - Daniela - PSD
  • Merian Nicu - Lascut - PSD
  • Muntean Sergiu - Simion - PMP
  • Tebean Cristinel - Ionel - PSD
Fisiere:

» 2017
» HCL 1. 2017 acoperire deficit
» HCL 2. 2017 incetare mandat consilier local
» HCL 3. 2017 acoperire deficit sectiune dezvoltare
» HCL 4. 2017 aprobare plan actiuni beneficiari ajutor social
» HCL 5. 2017 evaluare activitate secretar
» HCL 6.2017 stabilire salar administrator
» HCL 7. 2017 aprobare organigrama
» HCL 8. 2017 aprobare PAAR
» HCL 9. 2017 desemnare reprezentant CL in CA Scoala
» HCL 10. 2017 aprobare documentatii Sistem Integrat Deseuri
» HCL 11. 2017 aprobare cont executie 2016
» HCL 12. 2017 aprobare contract
» HCL 13. 2017 alegere presedinte de sedinta
» HCL 14. 2017 aprobare valoare de executat Canalizare
» HCL 15. 2017 aprobare SF iluminat public
» HCL 16. 2017 aprobare SF Modernizare drumuri de interes local
» HCL 17. 2017 aprobare organigrama 2
» HCL 18. 2017 modificare Hotararea nr. 25. 2016
» HCL 19. 2017 modificare Hotararea nr. 26. 2016
» HCL 20. 2017 modificare inventar domeniu public
» Hotarare nr. 21 2017 aprobare buget local
» Hotarare nr. 22 2017 aprobare buget finantat integral din venituri proprii si subventii
» Hotarare nr. 23 2017 aprobare buget SC Densusiana Prod SRL
» Hotarare nr. 24 2017 aprobare buget Ocol Silvic
» Hotarare nr. 25 2017 aprobare strategie anuala
» Hotarare nr. 26 2017 revocare HCL salubrizare
» Hotarare nr. 27 2017 concesionare teren Pesteana
» Hotarare nr. 28 2017 desemnare reprezentant Asociatia Proprietarilor fondului de vanatoare nr. 45 Valea Fierului
» Hotarare nr. 29 2017 aprobare organigrama 3
» Hotarare nr. 30 2017 tarife societate
» Hotarare nr. 31 2017 taxa gunoi
» Hotarare nr. 32 2017 acordare mandat Aqua Prest
» Hotarare nr. 34 2017 compl. HCL reziliere contract SC Mobcomap SRL
» Hotarare nr. 35 2017 aprobare contract avocat
» Hotarare nr. 36 2017 aprobare Act constitutiv si Statut Aqua Prest
» Hotarare nr. 37 2017 acordare mandat Aqua Prest 2
» Hotarare nr. 38 2017 aprobare act adiţional Ardelean Marian
» Hotarare nr. 39 2017 aprobare act aditional Tomoni Anisoara
» Hotarare nr. 40 2017 aprobare act aditional Pipau Septimiu
» Hotarare nr. 41 2017 aprobare act aditional Zapodean Silviu
» Hotarare nr. 42 2017 completare inventar scoli
» Hotarare nr. 43 2017 aprobare executie bugetarape trim I 2017
» Hotarare nr. 44 2017 revocare HCL concesionare
» Hotarare nr. 45 2017 aprobare organigrama 4
» Hotarare nr. 46 2017 infintare serviciu public Gaz
» Hotarare nr. 47 2017 alegere presedinte sedinta
» Hotarare nr. 48 2017 rectificare buget iunie
» Hotarare nr. 49 2017 aprobare organigrama 5
» Hotarare nr. 50 2017 aprobare act aditional Crai Adinel
» Hotarare nr. 52 2017 aprobare valoare totala proeict Drumuri si strazi
» Hotarare nr. 53 2017 aprobare scrisoare garantare proiect Modernizare drumuri comunale
» Hotarare nr. 54 2017 rectificare buget iulie
» Hotarare nr. 55 2017 rectificare buget iulie 2
» Hotarare nr. 56 2017 aprobare organigrama 6
» Hotarare nr. 57 2017 aprobare act adiţional Crai Adinel 2
» Hotarare nr. 58 2017 aprobare salarii noi
» Hotarare nr. 59 2017 stabilire indemnizatie consilieri
» Hotarare nr. 60 2017 rectificare buget august
» Hotarare nr. 61 2017 completare Program achiziţii 2016
» Hotarare nr. 62 2017 modificare ROF
» Hotarare nr. 63 2017 aprobare act aditional Iacoboni Carmen
» Hotarare nr. 64 2017 aprobare criterii 12,5%
» Hotarare nr. 66 2017 aprobare valoare totala proeict Camine culturale
» Hotarare nr. 67 2017 aprobare scrisoare garantare proiect Modernizare camine culturale
» Hotarare nr. 68 2017 aprobare contract cadru iluminat
» Hotarare nr. 69 2017 rectificare buget septembrie
» Hotarare nr. 70 2017 validare consilier Iorgoni Ramona
» Hotarare nr. 71 2017 rectificare buget septembrie 2
» Hotarare nr. 72 2017 trecere bunuri 2
» Hotarare nr. 74 2017 desemnare reprezentant CA Scoala Densus 2
» Hotarare nr. 75 2017 desemnare reprezentant CEAC Scoala Densus
» Hotarare nr. 76 2017 aprobare executie bugetara pe trim II. 2017
» Hotarare nr. 77 2017 reactualizare unitate locala de sprijin
» Hotarare nr. 78 2017 aprobare organigrama 7
» Hotarare nr. 79 2017 achizitie utilaj multif
» Hotarare nr. 80 2017 aprobare SF iluminat public 2
» Hotarare nr. 81 2017 aprobare SF drumuri si poduri 2
» Hotarare nr. 82 2017 modificare comisie invatamant
» Hotarare nr. 83 2017 rectificare buget octombrie
» Hotarare nr. 84 2017 modifi Statut Aqua Prest
» Hotarare nr. 85 2017 aprobare salarii noi 2
» Hotarare nr. 86 2017 numire comisie evaluare oferte Modernizare drumuri
» Hotarare nr. 87 2017 trecere DC 100
» Hotarare nr. 88 2017 completare inventar drumuri
» Hotararea nr. 97 2017 privind nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru 2018.pdf
» ANEXA 4 LA HCL 21
» ANEXA NR. 1 LA HCL 60 2017
» Anexă la HCL nr. 48 2017
» Anexă la HCL nr. 54 2017
» Anexă la HCL nr. 55 2017
» Anexă nr.1 la HCL nr. 69 2017
» Anexă nr.1 la HCL nr. 29 2017
» Anexă nr.1 la HCL nr. 45 2017
» Anexă nr.1 la HCL nr. 49 2017
» Anexă nr.1 la HCL nr. 56 2017
» Anexă nr.1 la HCL nr. 78 2017
» Anexă nr.1 la HCL nr. 83 2017
» STAT DE FUNCTII posturi Cl 3
» STAT DE FUNCTII posturi Cl 4
» STAT DE FUNCTII posturi Cl 5
» STAT DE FUNCTII posturi Cl 6
» STAT DE FUNCTII posturi Cl 7
» Anexă nr.1 la HCL nr. 71 2017
» 2007