PRIMARIA COMUNEI DENSUS

Judetul Hunedoara

CONSILIUL LOCAL

           Consiliul Local al comunei Densus  are urmatoarea componenta:
 • Primar:  Virtopean Ionel - Adrian
 • Viceprimar:  Merian Nicu - Lascut
 • Consilieri locali:
  • Ardelean Marcel - Miron- PNL
  • Iorgoni Iuliana Ramona - PNL
  • Craciunel Ciprian - Iosif - PSD
  • Dinisoni Octavian - PNL
  • Crai Florin- PSD
  • Malaestean Rodica - Daniela - PSD
  • Merian Nicu - Lascut - PSD
  • Muntean Sergiu - Simion - PMP
  • Tebean Cristinel - Ionel - PSD

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

    * Pentru vizualizarea fisierelor DOC  si XLS aveti nevoie de Microsoft Word si Excell sau OpenOffice (http://www.openoffice.com)

Fisiere:

» 2018
» Hotararea 11 2018 privind bugetul pe anul 2018 si estimari pe ani 2019-2021
» Anexa la HCL 11 2018
» Hotararea nr. 15 2018 Aprobare strategie achizitii
» Hotarare aprobare PAAR Densus
» Hotărâre aprobare contract avocat
» HCL alegere presedinte sedinta
» Hotărâre completare Program achiziţii 2017
» Hotărâre aprobare act adiţional Dinisoni Marioara
» Hotarare trecere bunuri
» Hotarare tarife societate
» Hotărâre aprobare act adiţional Ferma Denis
» Hotărâre aprobare act adiţional RPL
» Hotarare aprobare vanzare statie autobuz Densus I
» Hotarare aprobare date registrul agricol
» Hotarare rectificare buget mai
» Hotarare indexare impozite 2019
» Hotarare revocare HCL inchiriere Disp.
» Hotărâre aprobare execuţie bugetară pe trim I. 2018
» Hotarare exercitiu financiar
» Hotărâre închiriere păşuni
» Hotarare aprobare indicatori noi canalizare
» ROF asistenta sociala
» Hotarare aprobare ROF asistenta sociala
» Hotărâre aprobare organigrama 1
» Organigrama posturi CL 1
» Hotărâre aprobare execuţie bugetară pe trim IV. 2017
» Hotărâre organizare actiuni Pasti
» Hotarare numire comisie evaluare oferte Modernizare camine
» Hotarare trecere drumuri forestiere
» Hotarare aprobare buget SC Densusiana Prod SRL
» Hotarare organizare retea scolara 2018 - 2019
» Hotarare aprobare strategie anuala 2018 (2)
» Anexa -caiet de sarcini-inchiriere Disp. (1)
» Anexa -contract de inchiriere -hot.nr. licitatie dispensar
» Caiet de sarcini model (1)
» ANEXA DRUMURI FORESTIERE
» documentatie de atribuire pasune
» regulament pasunat (1)
» ANEXA 4 LA HCL 31 LISTA DE INVESTITII
» Hotarare aprobare buget Ocol Silvic
» contract pasuni
» Hotărâre modificare ROF
» Hotarare modificare comisie evaluare oferte Modernizare drumuri
» Hotarare desemnare reprezentant OS Densus
» Hotarare evaluare secretar
» Hotarare aprobare plan lucrari pentru beneficiarii de ajutor social
» Hotărâre acoperire excedent 2017
» Hotărâre acoperire excedent 2017 buget local
» Hotărâre aprobare salarii noi 2018
» Hotarare aprobare plan ocupare functii publice 2018
» Hotarare aprobare strategie anuala 2018
» model POFP_densus
» infl_local18_densus_10052018 R1
» STAT DE FUNCTII posturi Cl 1
» HCL cedare actiuni Bucura Prest
» Hotarare aprobare valoare totala proiect Buldo
» Hotărâre aprobare act adiţional Doda
» Hotărâre aprobare act adiţional Ferma Denis 2
» Hotărâre completare Program achiziţii 2018
» HOTĂRÂREA NR. 38 2018
» Hotarare rectificare buget iulie 2018
» Hotararea 49 2018
» Hotarare inchiriere utilaje societate comerciala
» Hotarare aprobare act adiţional Mihutesc
» Hotărâre aprobare liste pret lemn
» Hotărâre aprobare organigrama 2
» Hotărâre aprobare raport activ asist. pers.
» Hotărâre Diploma cetatean onoare Stefoni
» Hotararea nr. 44 2018
» Anexa HCL aprobare Organigrama 2
» Anexa HCL aprobare organigrama-STAT DE FUNCTII posturi CL 2
» Hotararea 54 2018
» Hotararea 56 2018
» Hotararea 63 2018
» Hotararea 61 2018
» Hotararea 55 2018
» Hotararea 57 2018
» Hotararea 60 2018
» Hotararea 58 2018
» Hotararea 62 2018
» Hotararea 53 2018
» HCL 65 2018
» HCL 70 2018
» HCL 68 2018
» HCL 71 2018
» HCL 66 2018
» HCL 69 2018
» HCL 64 2018
» HCL 67 2018
» HCL 73 2018
» HCL 83 2018
» 2017
» 2007